Theoriebronnen

Rijke leeractiviteiten

Rijke leeractiviteiten Een stimulerende leeromgeving is een omgeving die bijdraagt aan het stimuleren en ontwikkelen van talenten, zodat deze talenten worden aangesproken en tot uiting kunnen komen. Rijk onderwijs en signaleren gaan dan ook hand in hand. Stimulerend signaleren vraagt dan ook om een leeromgeving, waarin voor alle leerlingen rijke leeractiviteiten worden aangeboden. Een rijke… lees meer »

Typering mbo-student

Kenmerken – Korte spanningsboog (meer prikkels); – Doener, geen planner; – Vraagt nadrukkelijk om structuur; – Wil uitdaging en afwisseling; – Wil het goed doen en wil bevestiging krijgen; – Centraal staan: kleding, relaties (ook online), hobby’s, werk, telefoon, maar ook zaken als schulden. Sociaal-emotionele ontwikkeling Spreek mbo-studenten nooit aan alsof het kinderen zijn, zij… lees meer »

Klassenmanagement

Doelen Het begrip klassenmanagement kunnen uitleggen; Weten hoe je studenten kunt motiveren; Voorwaarden voor een veilig leerklimaat kunnen benoemen; Het begrip ‘ondernemend leren’ kunnen uitleggen. Intro Iedere docent maakt het weleens mee: studenten zijn geheel niet betrokken bij de les en zijn gedemotiveerd. Er zijn een aantal mogelijkheden die helpen een motiverend klimaat te scheppen,… lees meer »

Curriculair spinnenweb

De kern van een leerplan op microniveau (een lessenreeks of onderwijsprogramma) betreft doorgaans de doelen en inhouden van het leren. Echter, onderwijs en daarmee ook een lessenreeks behelst meer dan alleen de doelen en inhouden. Het curriculaire spinnenweb van Van den Akker (2003) visualiseert welke leerplanaspecten nog meer een belangrijke rol spelen. Zoals het spinnenweb… lees meer »

MDA

Doel MDA kunnen uitleggen en gebruiken. Intro Het model didactische analyse geeft de docent mogelijkheden om invloed uit te oefenen, op onder andere de manier waarop hij kennis overbrengt, hoe hij studenten vaardigheden kan aanleren en invloed kan uitoefenen op houdingsaspecten van de student. Daarnaast kan hij de juiste leermiddelen inzetten en zich inzetten om… lees meer »

Didactische werkvormen

Intro Er zijn verschillende didactische werkvormen, dit zijn gedragingen van docenten zoals het geven van instructie en opdrachten, of het laten samenwerken van de studenten. Er bestaan vijf verschillende categorieën met bijbehorende instructievaardigheden: Directe instructie Indirecte instructie Samenwerkend leren Zelfstudie Experimenteel leren       Didactische werkvormen Bij het kiezen van een didactische werkvorm is… lees meer »

Leren

Doelen Het kunnen uitleggen van het begrip ‘leren’; Het kunnen benoemen van de vier hoofdvormen van leren; Het kennen van een aantal richtlijnen om verschillende leerprocessen te bevorderen; Het kunnen benoemen van een aantal voorwaarden die het opslaan van informatie bevorderen. Intro Onderwijzen is het organiseren van voorwaarden die tot leren van de student leiden…. lees meer »

Lesgeven

1. Warming-up (voorkennis activeren) Iets doen om de deelnemer(s) al in de stemming te brengen of te laten ervaren dat ze al veel weten. Gebruik een “Smaakmaker” (een leuke manier om je onderwerp in te leiden) door b.v. een energizer gericht op wat je later in die les gaat doen; een verhaal te vertellen; een… lees meer »

Zijbalk