Documentaires

6 Documentaires die je als leraar moet zien

1. De onderwijzer aan de macht: http://www.npo.nl/vpro-tegenlicht/30-07-2015/VPWON_1240917

Een sterke blik op het hedendaagse onderwijs in Nederland, waarbij Tegenlicht positief-kritisch is over nieuwe initiatieven. Onder andere Jelmer Evers en Sjef Drummen laten zien op welke manier ze de uitdaging aan gaan om hedendaags onderwijs vorm te geven.

2. Superschool: http://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2013-2014/superschool.html 

Eric van ‘t Zelfde verteld in deze documentaire over zijn idee voor een superschool. De documentaire gaat in op de manier waarop hij als directeur de Hugo de Groot school in Rotterdam van binnenuit veranderde. Met vele ups en downs leef je mee met de bevlogen directeur. Helaas was het voor Eric van ‘t Zelfde uiteindelijk toch niet helemaal een succesverhaal. Vlak voor de zomer van 2016 stapte hij op als directeur.

3. Humans Need Not Apply: https://www.youtube.com/watch?v=7Pq-S557XQU

Sommige mensen maken zich druk over de toekomst van het onderwijs, omdat er volgens de voorspellingen nog maar weinig banen over zouden blijven door de steeds verdere automatisering. Na het kijken van deze documentaire hoor je waarschijnlijk ook bij deze groep. De korte docu schetst een toekomstbeeld waarin de meeste banen over zijn genomen door robots en algoritmes, wat de vraag opwerpt: waar is school nu eigenlijk voor nodig?

4. Future of Learning: https://youtu.be/quYDkuD4dMU

Verschillende experts bespreken in deze korte documentaire hun visie op de toekomst van het onderwijs. Hierbij kijken ze vooral naar nieuwe manieren van het gebruik van technologie en filosoferen ze over het nut van de universiteit. Met onder andere Seth Godin worden er verschillende prikkelende uitspraken gedaan, die leuk zijn om met collega’s te bespreken.

5. Collaboration: a Documentary: https://vimeo.com/119101747

Ons onderwijs is nog altijd erg gericht op het individu, al weten we al jaren dat samenwerken helpt. In deze documentaire wordt er een stapje verder gezet, door te kijken naar de ‘wisdom of the crowd’. Door het internet, smartphones en tablets zijn mensen in staat om met de hele wereld samen te werken, met fantastische resultaten. Inspirerend en verwonderend, precies zoals een goede docu hoort te doen!

6. De Slimme Universiteit: http://www.npo.nl/vpro-tegenlicht/28-02-2016/VPWON_1246107

De afgelopen jaren rommelt het in het hoger onderwijs en bij de universiteiten. Studenten eisen ander en beter onderwijs, en het lukt de instituten nog niet om hier goed op aan te sluiten. In deze tegenlicht aflevering wordt er gekeken naar verschillende alternatieven voor een toekomstbestendige universiteit, waarbij je ook als docent VO of PO veel inspiratie kunt op doen.

Zijbalk