ADIM (Activerende Directe Instructie Model)

Doel

 • ADIM kunnen uitleggen en gebruiken

Intro

Dit model probeert tijdens de verschillende didactische fasen de interactie tussen docent en student te vergroten. Dit model is erg geschikt voor het aanleren van leerstof en vaardigheden die van te voren heel duidelijk beschreven zijn en die volgens stappen wordt aangeleerd. Bijvoorbeeld het aanleren van een bepaald ritme, toonladders of muziekstuk.

ADI model

Het activerende directe instructie model (Veenman, 2001) deelt de les op in vijf fasen:

1.Terugblik

2.Presentatie

3.Begeleide in oefening

4 Zelfstandige verwerking

5. Periodieke terugblik

Deze fasen zijn ook de opbouw van een les volgens dit model.

Opbouw van de les

Terugblik:

 • Geef een samenvatting van de voorafgaande stof.
 • Bespreek het (huis)werk.
 • Haal de benodigde voorkennis op.
 • Onderwijs, als dit nodig is, deze voorkennis
 • Maak gebruik van voorbeelden uit de leefwereld van de studenten
 • Geef feedback

Presentatie(oriëntatie & uitleg):

 • Geef leerdoelen
 • Onderwijs in kleine (korte)stappen
 • Geef voorbeelden, illustraties, schema’s
 • Gebruik heldere taal en vermijd uitweidingen
 • Ga na of studenten de stof begrijpen
 • Geef (indien nodig) een samenvatting van de hoofdzaken
 • Doe de vaardigheid voor en denk hierbij hardop
 • Verhoog stapsgewijs de moeilijkheidsgraad
 • Geef feedback

Begeleide in oefening:

 • Laat studenten onder begeleiding oefenen
 • Geef korte en duidelijke opdrachten
 • Stel  vragen
 • Zorg dat alle studenten betrokken blijven
 • Ga door met oefenen tot de student het gevraagde kan of weet
 • Zorg voor een geleidelijke toename van de moeilijkheidsgraad
 • Laat studenten elkaar helpen/ondersteunen
 • Geef feedback

Zelfstandige verwerking:

 • Zorg dat de studenten direct beginnen
 • Zorg dat de inhoud gelijk is aan die van de voorafgaande les fase
 • Laat de studenten de leerstof actief verwerken (integreren)
 • Laat de studenten elkaar helpen
 • Geef aan dat het gemaakte werk wordt gecontroleerd
 • Bekijk het werk van de studenten en geef feedback
 • Vergroot de toepassingsmogelijkheden

Evaluatie:

 • Is het leerdoel behaald?

Periodieke terugblik:

 • Herhaal de leerstof van de voorgaande les
 • Herhaal de leerstof van vooraf gaande week of maand
 • Geef feedback

Bronnen:

http://www.daltondeventer.nl/MAPDON/map/Dorpsschool-DIM-protocol.pdf

https://docs.google.com/document/d/18iAPcYZ-7OIRR8CdXcK2hqeiMSS8GchHUhg8Yi_ZyUk/edit?hl=en_US&pref=2&pli=1

 

Zijbalk